Formulär för registrering

Fyll i formuläret och klicka på skicka in för att registrera utställare.
MonterinformationDå det är nära mässan nu faktureras hela beloppet efter anmälan med 14 dagars förfallodatum

Monterhyran skall vara betald innan mässans öppnande. Tillträde till mässområdet medges ej om inte hela monterhyran är betald. Direktförsäljning är tillåten på mässan. Efter fakturans förfallodag har Soundline Music & Events AB rätt att debitera dröjsmålsränta med 8% per månad.