Anmälningsformulär utställare


Anmälningsavgiften är 50% av monterhyran och faktureras vid anmälan. I monteravgiften ingår 5 st utställarkort och fri parkering.

Anmälningsavgiften skall vara betald innan tillträde till mässområdet medges. Samtliga priser är exkl moms. Direktförsäljning är tillåten på mässan. Efter fakturans förfallodag har Soundline Music & Events AB rätt att debitera dröjsmålsränta med 8% per månad.